Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
Ö 5(9) Tomas Andersson 38.44 (Arne Nåbo 28.20)  starttid: 18.26.29 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (31) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  2.41-3 -3  8.9      300  2.41-3 -3  8.9       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  3.36-4 -4  10.0 0.30   660  6.17-3 -3  9.5       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  3.58-2 -2  9.6     1,075 10.15-2 -2  9.5       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  7.06-4 -11 18.2 2.40  1,465 17.21-4 -4  11.8       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  4.42-4 -6  16.2 1.00  1,755 22.03-4 -5  12.6       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.02-1 -4  10.5     2,045 25.05-4 -5  12.3   -Gör1  2.45 9.5 
 7 37  520 10.58-9 -27 21.1 6.00  2,565 36.03-5 -9  14.1       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.21-3 -5  8.7 0.30  2,835 38.24-5 -9  13.5       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.20-6 -19  6.7     2,885 38.44-5 -9  13.4       0.11 3.7 ÅA 
2,885 38.44-5 -9 13.4 10.40 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 Gör-291-TA2 6 Gör-9-TA2 7 TA2-90-Gör 8 TA2-152-Gör