Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
Ö 2(9) Åke Andersson 29.01 (Arne Nåbo 28.20)  starttid: 18.17.45 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (31) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.32-4 -10 11.8 1.00   300  3.32-4 -10 11.8       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  2.49-1 -1  7.8      660  6.21-4 -4  9.6       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  4.15-3 -3  10.2 0.40  1,075 10.36-3 -3  9.9       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  4.09-1 -1  10.6     1,465 14.45-2 -2  10.1       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  3.27-1 -1  11.9     1,755 18.12-2 -2  10.4       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.15-8 -17 14.7 1.30  2,045 22.27-2 -2  11.0       2.45 9.5 
 7 37  520  4.39-1 -1  8.9     2,565 27.06-2 -2  10.6       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  1.44-1 -1  6.4     2,835 28.50-2 -2  10.2       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.11-1 -1  3.7     2,885 29.01-2 -2  10.1       0.11 3.7 ÅA 
2,885 29.01-2 -2 10.1 3.10 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -170-Gör-232-ÅA 2 TK -196-Gör-125-ÅA 3 TK -232-Gör-31-ÅA 4 TK -139-ÅA -219-Gör 5 TK -26-ÅA 6 TK -113-ÅA 7 BG -178-TK-34-AP-24-ÅA 8 BG -26-ÅA -26-TK-90-AP