Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 19(22) Börje Gustavsson 58.34 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.47.56 
  Alla klasser VAC + Ö 27 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  4.21-12 -17 14.5      300  4.21-12 -17 14.5       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  5.07-13 -20 14.2 0.50   660  9.28-11 -16 14.3       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  9.34-19 -28 23.1 4.10  1,075 19.02-19 -26 17.7       3.31 8.5 AN 
 4 34  390 13.05-21 -29 33.5 6.40  1,465 32.07-20 -28 21.9       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  8.53-20 -27 30.6 3.30  1,755 41.00-20 -28 23.4       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.15-10 -17 14.7     2,045 45.15-20 -28 22.1       2.45 9.5 
 7 37  520  7.44-13 -20 14.9 0.30  2,565 52.59-19 -27 20.7       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  5.14-22 -31 19.4 2.30  2,835 58.13-19 -27 20.5       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.21-17 -23  7.0     2,885 58.34-19 -27 20.3       0.11 3.7 ÅA 
2,885 58.34-19 -27 20.3 18.10 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -197-BG -50-AN 2 AP -130-AN-73-BG 3 4 5 6 7 BG -178-TK-34-AP-24-ÅA 8 BG -26-ÅA-26-TK-90-AP