Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 6(22) Lars Pejryd 41.53 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.18.25 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.28-6 -9  11.6      300  3.28-6 -9  11.6       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  3.51-2 -6  10.7      660  7.19-4 -8  11.1       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  5.46-9 -13 13.9 1.00  1,075 13.05-5 -10 12.2       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  5.13-2 -5  13.4     1,465 18.18-2 -6  12.5   +SK 1  4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  9.56-21 -28 34.3 5.10  1,755 28.14-8 -13 16.1   -SOH1  3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.56-16 -25 17.0 1.10  2,045 33.10-6 -11 16.2       2.45 9.5 
 7 37  520  5.34-2 -6  10.7     2,565 38.44-6 -11 15.1       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.54-9 -16 10.7 0.30  2,835 41.38-6 -11 14.7       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.15-2 -4  5.0     2,885 41.53-6 -11 14.5       0.11 3.7 ÅA 
2,885 41.53-6 -11 14.5 7.50 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -195-BW-21-SK-28-LP -155-LT-36-SOH-13-RJ2-4-IE-50-LW-190-GN-25-BS-35-GW-252-TP3-33-UJ-67-EA 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP -64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP -79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP -9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 SK -235-SOH-5-LP 6 LP -152-SOH-124-BS-12-RJ2-4-BW-6-LT-22-Mar-138-IE-25-LW-18-GS-20-EA-1-GN-169-Tom-118-GW-12-TP3 7 SK -76-IO2-143-LP -217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP -197-SOH-92-BS-4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE-7-Tom-21-LW