Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 8(22) Loffen Johansson 45.07 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.04.42 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.38-7 -11 12.1      300  3.38-7 -11 12.1       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.29-8 -13 12.5 0.20   660  8.07-8 -13 12.3       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415 10.22-20 -29 25.0 5.10  1,075 18.29-15 -22 17.2       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  7.23-8 -12 18.9 1.20  1,465 25.52-13 -19 17.7   -IO22  4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  6.02-11 -16 20.8 1.00  1,755 31.54-10 -15 18.2   +1  3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.07-4 -5  10.7     2,045 35.01-8 -13 17.1   -2  2.45 9.5 
 7 37  520  6.11-9 -15 11.9     2,565 41.12-7 -12 16.1   +PB 1  4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  3.32-17 -24 13.1 1.00  2,835 44.44-8 -13 15.8       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.23-19 -26  7.7     2,885 45.07-8 -13 15.6       0.11 3.7 ÅA 
2,885 45.07-8 -13 15.6 8.50 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC-13-GS-193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 PB -59-Lof-9--39-IO2 6 PI -108-BH-279-RC-217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 BH -134-RC-44--45-Lof-10-PB 8 BH -129--17-RC-79-PB-27-Lof