Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
Ö 4(9) Per Ivarsson 37.20 (Arne Nåbo 28.20)  starttid: 16.59.50 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (31) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.39-5 -12 12.2 1.00   300  3.39-5 -12 12.2       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.19-5 -11 12.0 1.20   660  7.58-5 -11 12.1   -RC 1  2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  4.21-4 -4  10.5     1,075 12.19-5 -8  11.5       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  8.23-7 -19 21.5 3.50  1,465 20.42-5 -12 14.1       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  5.27-5 -10 18.8 1.40  1,755 26.09-5 -10 14.9       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.27-2 -8  11.9 0.30  2,045 29.36-5 -10 14.5       2.45 9.5 
 7 37  520  5.01-4 -4  9.6     2,565 34.37-4 -7  13.5       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.26-4 -7  9.0 0.30  2,835 37.03-4 -7  13.1       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.17-3 -9  5.7     2,885 37.20-4 -7  12.9       0.11 3.7 ÅA 
2,885 37.20-4 -7 12.9 8.50 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC-13-GS-193-PI -291-Lof-102-PB-45-Mar 2 RC -4-PI -134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI -120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 BH -63-PI -144-RC 5 PI -32-BH-201-RC 6 PI -108-BH-279-RC-217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 8