Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 5(22) Sören Knuts 39.19 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.17.18 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  4.07-9 -14 13.7 1.10   300  4.07-9 -14 13.7       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  3.59-3 -7  11.1 0.40   660  8.06-7 -12 12.3       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  5.31-7 -11 13.3 1.20  1,075 13.37-6 -11 12.7       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  5.57-3 -6  15.3     1,465 19.34-6 -10 13.4   -LP 1  4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  5.47-7 -12 19.9 1.40  1,755 25.21-5 -9  14.4       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.17-5 -6  11.3     2,045 28.38-4 -8  14.0       2.45 9.5 
 7 37  520  7.34-12 -19 14.6 2.00  2,565 36.12-5 -10 14.1       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.48-7 -13 10.4 0.40  2,835 39.00-5 -10 13.8       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.19-10 -15  6.3     2,885 39.19-5 -10 13.6       0.11 3.7 ÅA 
2,885 39.19-5 -10 13.6 7.30 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -195-BW-21-SK -28-LP-155-LT-36-SOH-13-RJ2-4-IE-50-LW-190-GN-25-BS-35-GW-252-TP3-33-UJ-67-EA 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK -20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK -35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK -243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 SK -235-SOH-5-LP 6 PI -108-BH-279-RC-217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP-197-SOH-92-BS-4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE-7-Tom-21-LW