Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
Ö 9(9) Margareta Johanss 67.38 (Arne Nåbo 28.20)  starttid: 17.01.54 
  Alla klasser VAC + Ö 29 (31) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  8.53-8 -30 29.6 5.00   300  8.53-8 -30 29.6       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  6.56-9 -27 19.3 2.30   660 15.49-9 -30 24.0       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  8.48-9 -27 21.2 3.10  1,075 24.37-9 -29 22.9   -1  3.31 8.5 AN 
 4 34  390 15.00-9 -31 38.5 8.20  1,465 39.37-9 -29 27.0       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290 11.17-9 -30 38.9 5.50  1,755 50.54-9 -30 29.0   -RJ22  3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.07-7 -16 14.2     2,045 55.01-9 -30 26.9       2.45 9.5 
 7 37  520  7.24-7 -18 14.2     2,565 62.25-9 -29 24.3       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  4.52-9 -30 18.0 2.10  2,835 67.17-9 -29 23.7       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.21-7 -23  7.0     2,885 67.38-9 -29 23.4       0.11 3.7 ÅA 
2,885 67.38-9 -29 23.4 27.00 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC-13-GS-193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 RJ2-2-Mar-3-BW-17-LT-5-BS-99-UJ-9-GS-8-LW-24-IE-57-EA-7-GN-177-Tom-65-GW-9-TP3 6 LP -152-SOH-124-BS-12-RJ2-4-BW-6-LT-22-Mar-138-IE-25-LW-18-GS-20-EA-1-GN-169-Tom-118-GW-12-TP3 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP-197-SOH-92-BS-4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE-7-Tom-21-LW