Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 13(22) Ingemar Eriksson 48.39 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.22.12 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.09-4 -7  10.5      300  3.09-4 -7  10.5   -SOH2  2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.24-7 -12 12.2      660  7.33-6 -10 11.4   +LT 3  2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  6.34-12 -18 15.8 1.10  1,075 14.07-8 -13 13.1   +LT 1  3.31 8.5 AN 
 4 34  390 11.27-19 -27 29.4 5.10  1,465 25.34-12 -17 17.5       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  7.47-18 -25 26.8 2.30  1,755 33.21-13 -19 19.0       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.40-7 -12 12.6     2,045 37.01-12 -18 18.1       2.45 9.5 
 7 37  520  8.40-17 -25 16.7 1.30  2,565 45.41-13 -19 17.8   -Tom1  4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.39-6 -11  9.8     2,835 48.20-13 -19 17.0   +Tom1  1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.19-10 -15  6.3     2,885 48.39-13 -19 16.9   +Tom1  0.11 3.7 ÅA 
2,885 48.39-13 -19 16.9 10.20 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -195-BW-21-SK-28-LP-155-LT-36-SOH-13-RJ2-4-IE -50-LW-190-GN-25-BS-35-GW-252-TP3-33-UJ-67-EA 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE -3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE -13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE -70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 RJ2-2-Mar-3-BW-17-LT-5-BS-99-UJ-9-GS-8-LW-24-IE -57-EA-7-GN-177-Tom-65-GW-9-TP3 6 LP -152-SOH-124-BS-12-RJ2-4-BW-6-LT-22-Mar-138-IE -25-LW-18-GS-20-EA-1-GN-169-Tom-118-GW-12-TP3 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE -242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP-197-SOH-92-BS-4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE -7-Tom-21-LW