Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 17(22) Bengt Hallen 54.29 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 16.51.06 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  4.33-13 -18 15.2      300  4.33-13 -18 15.2       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  6.14-17 -25 17.3 0.30   660 10.47-16 -23 16.3       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  7.41-17 -24 18.5 0.30  1,075 18.28-14 -21 17.2       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  9.55-17 -25 25.4 1.30  1,465 28.23-18 -25 19.4       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  7.02-13 -19 24.3     1,755 35.25-18 -24 20.2       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.43-14 -23 16.3     2,045 40.08-16 -22 19.6       2.45 9.5 
 7 37  520 10.57-18 -26 21.1 1.30  2,565 51.05-17 -25 19.9       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  3.03-12 -19 11.3     2,835 54.08-17 -25 19.1       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.21-17 -23  7.0     2,885 54.29-17 -25 18.9       0.11 3.7 ÅA 
2,885 54.29-17 -25 18.9 4.00 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH -264-RC-13-GS-193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 BH -28-IO2 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 BH -63-PI-144-RC 5 PI -32-BH -201-RC 6 PI -108-BH -279-RC-217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 BH -134-RC-44--45-Lof-10-PB 8 BH -129--17-RC-79-PB-27-Lof