Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 16(22) Rolf Cleröd 52.49 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 16.55.10 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  4.53-15 -20 16.3      300  4.53-15 -20 16.3   +GS 1  2.29 8.3 AN 
 2 32  360  7.41-20 -29 21.3 2.00   660 12.34-20 -27 19.0   +PI 1  2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  6.25-11 -16 15.5     1,075 18.59-17 -24 17.7       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  8.47-14 -22 22.5 0.30  1,465 27.46-16 -23 19.0       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  6.56-12 -18 23.9     1,755 34.42-16 -22 19.8       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  6.01-18 -27 20.7 0.30  2,045 40.43-18 -25 19.9       2.45 9.5 
 7 37  520  8.32-16 -24 16.4     2,565 49.15-16 -24 19.2       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  3.15-14 -21 12.0     2,835 52.30-16 -24 18.5       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.19-10 -15  6.3     2,885 52.49-16 -23 18.3       0.11 3.7 ÅA 
2,885 52.49-16 -23 18.3 3.00 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC -13-GS-193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC -202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 BH -63-PI-144-RC 5 PI -32-BH-201-RC 6 PI -108-BH-279-RC -217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 BH -134-RC -44--45-Lof-10-PB 8 BH -129--17-RC -79-PB-27-Lof