SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 14(14) Per Andersson 79.29 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.01.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.20-4  10.3      226  2.20-4  10.3       2.00 8.8 JS 
 2 33  655  7.04-8  10.8      881  9.24-6  10.7       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  4.28-8  19.1 0.30  1,115 13.52-7  12.4       2.56 12.5 JS 
 4 39  621 10.46-6  17.3     1,736 24.38-8  14.2       7.52 12.7 PI 
 5 38  796 35.42-14 44.8 25.40  2,532 60.20-14 23.8       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 16.17-8  15.2     3,602 76.37-14 21.3       12.28 11.7 Lin
Mål    168  2.52-4  17.1     3,770 79.29-14 21.1       2.19 13.8 JS 
3,770 79.29-14 21.1 26.10 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC-8-PI-70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC-7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS-93-BS2 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 GE -138-JN-11-PI-287-SS4-0-KA-9-JS3-10-KC-110-Lin-216-PA2-64-NS 5 NS -78-AF2-29-PA2 6 NS -211-PA2-86-AF2-191-JS