SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 6(14) Katarina Carlsson 58.32 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 17.54.05 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  3.08-8  13.9      226  3.08-8  13.9   -KA 2  2.00 8.8 JS 
 2 33  655  7.47-10 11.9      881 10.55-9  12.4   -JN 4  5.55 9.0 NS 
 3 34  234  4.29-9  19.2     1,115 15.24-9  13.8   -KA 1  2.56 12.5 JS 
 4 39  621 11.21-12 18.3     1,736 26.45-10 15.4   -SS43  7.52 12.7 PI 
 5 38  796 10.43-8  13.5     2,532 37.28-6  14.8   -SS44  7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 17.33-10 16.4     3,602 55.01-6  15.3   -GE 4  12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.31-10 20.9     3,770 58.32-6  15.5   +KA 1  2.19 13.8 JS 
3,770 58.32-6 15.5 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC -8-PI-70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC -7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS-93-BS2 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC -16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 GE -138-JN-11-PI-287-SS4-0-KA-9-JS3-10-KC -110-Lin-216-PA2-64-NS 5 PI -43-JN-247-GE-198-SS4-13-JS3-11-KC -2-Lin-8-KA 6 Lin-280-GE-6-SS4-13-JS3-4-KC -8-KA