SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 12(14) Niclas Sahlin 70.44 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.06.36 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.26-5  10.8      226  2.26-5  10.8       2.00 8.8 JS 
 2 33  655  5.55-1  9.0      881  8.21-2  9.5       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  3.14-4  13.8     1,115 11.35-3  10.4       2.56 12.5 JS 
 4 39  621  9.09-4  14.7 0.30  1,736 20.44-4  11.9       7.52 12.7 PI 
 5 38  796 32.51-13 41.3 24.50  2,532 53.35-13 21.2       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 14.33-7  13.6 0.50  3,602 68.08-12 18.9       12.28 11.7 Lin
Mål    168  2.36-2  15.5     3,770 70.44-12 18.8       2.19 13.8 JS 
3,770 70.44-12 18.8 26.10 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC-8-PI-70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC-7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS -93-BS2 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS -238-BS2-291-JS-298-AC 4 GE -138-JN-11-PI-287-SS4-0-KA-9-JS3-10-KC-110-Lin-216-PA2-64-NS 5 NS -78-AF2-29-PA2 6 NS -211-PA2-86-AF2-191-JS