SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 5(14) Anders Frick 55.01 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.27.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  3.13-9  14.2 1.00   226  3.13-9  14.2       2.00 8.8 JS 
 2 33  655  6.35-5  10.1      881  9.48-7  11.1       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  3.45-5  16.0 0.30  1,115 13.33-6  12.2       2.56 12.5 JS 
 4 39  621 11.02-10 17.8 2.20  1,736 24.35-7  14.2       7.52 12.7 PI 
 5 38  796  8.57-4  11.2     2,532 33.32-5  13.2       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 18.12-13 17.0 4.20  3,602 51.44-5  14.4       12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.17-7  19.5     3,770 55.01-5  14.6       2.19 13.8 JS 
3,770 55.01-5 14.6 8.10 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 NS -78-AF2-29-PA2 6 NS -211-PA2-86-AF2-191-JS