SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 11(14) Jesper Stenström 69.28 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.15.43 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.00-1  8.8      226  2.00-1  8.8       2.00 8.8 JS 
 2 33  655  6.21-4  9.7 0.20   881  8.21-2  9.5       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  2.56-1  12.5     1,115 11.17-1  10.1       2.56 12.5 JS 
 4 39  621 10.59-9  17.7 2.50  1,736 22.16-5  12.8       7.52 12.7 PI 
 5 38  796 31.14-12 39.2 23.40  2,532 53.30-12 21.1       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 13.39-5  12.8 0.50  3,602 67.09-11 18.6       12.28 11.7 Lin
Mål    168  2.19-1  13.8     3,770 69.28-11 18.4       2.19 13.8 JS 
3,770 69.28-11 18.4 27.40 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JS -297-AC 2 JS -281-AC 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS -298-AC 4 BS2-146-JS -162-AC 5 6 NS -211-PA2-86-AF2-191-JS