SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 10(14) Britta Sahlin 65.33 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.01.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  4.33-13 20.1 1.10   226  4.33-13 20.1       2.00 8.8 JS 
 2 33  655 10.41-14 16.3 0.50   881 15.14-13 17.3       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  5.39-13 24.1 0.50  1,115 20.53-13 18.7       2.56 12.5 JS 
 4 39  621 13.24-13 21.6 0.20  1,736 34.17-13 19.7       7.52 12.7 PI 
 5 38  796 12.06-10 15.2     2,532 46.23-10 18.3       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 14.26-6  13.5     3,602 60.49-10 16.9       12.28 11.7 Lin
Mål    168  4.44-14 28.2     3,770 65.33-10 17.4   -AC 1  2.19 13.8 JS 
3,770 65.33-10 17.4 3.10 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC-8-PI-70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC-7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS-93-BS2 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 BS2-146-JS-162-AC 5 BS2-170-AC 6 BS2-57-AC