SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 9(14) Stefan Stolt 59.51 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 17.52.20 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  3.18-11 14.6 0.20   226  3.18-11 14.6   +JS31  2.00 8.8 JS 
 2 33  655  9.15-11 14.1 0.40   881 12.33-12 14.2   -JN 4  5.55 9.0 NS 
 3 34  234  4.52-12 20.8 0.40  1,115 17.25-12 15.6   +JS31  2.56 12.5 JS 
 4 39  621 10.46-6  17.3     1,736 28.11-12 16.2   +KA 3  7.52 12.7 PI 
 5 38  796 10.38-6  13.4     2,532 38.49-9  15.3   +JS34  7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 17.40-11 16.5     3,602 56.29-9  15.7   -GE 4  12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.22-8  20.0     3,770 59.51-9  15.9   -JS32  2.19 13.8 JS 
3,770 59.51-9 15.9 1.40 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC-8-PI-70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC-7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS-93-BS2 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 GE -138-JN-11-PI-287-SS4-0-KA -9-JS3-10-KC-110-Lin-216-PA2-64-NS 5 PI -43-JN-247-GE-198-SS4-13-JS3-11-KC-2-Lin-8-KA 6 Lin-280-GE-6-SS4-13-JS3-4-KC-8-KA