SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 13(14) Gunilla Edgren 76.19 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 17.35.59 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  5.04-14 22.4 1.30   226  5.04-14 22.4       2.00 8.8 JS 
 2 33  655 10.26-13 15.9      881 15.30-14 17.6       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  5.55-14 25.3 0.40  1,115 21.25-14 19.2       2.56 12.5 JS 
 4 39  621 15.51-14 25.5 2.00  1,736 37.16-14 21.5       7.52 12.7 PI 
 5 38  796 14.36-11 18.3     2,532 51.52-11 20.5       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 20.52-14 19.5     3,602 72.44-13 20.2   +SS44  12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.35-12 21.3     3,770 76.19-13 20.2   -JS32  2.19 13.8 JS 
3,770 76.19-13 20.2 4.10 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GE -138-JN-11-PI-287-SS4-0-KA-9-JS3-10-KC-110-Lin-216-PA2-64-NS 5 PI -43-JN-247-GE -198-SS4-13-JS3-11-KC-2-Lin-8-KA 6 Lin-280-GE -6-SS4-13-JS3-4-KC-8-KA