SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 1(14) Per Ivarsson 44.12 (tvåa Jenny Nyman 44.17)  starttid: 17.55.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.19-3  10.3 0.20   226  2.19-3  10.3   -KA 2  2.00 8.8 JS 
 2 33  655  6.42-6  10.2 0.40   881  9.01-5  10.2       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  3.49-6  16.3 0.50  1,115 12.50-5  11.5   -JN 1  2.56 12.5 JS 
 4 39  621  7.52-1  12.7     1,736 20.42-3  11.9   -JN 1  7.52 12.7 PI 
 5 38  796  7.17-1  9.1     2,532 27.59-2  11.1       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 13.00-4  12.1     3,602 40.59-2  11.4       12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.13-6  19.1     3,770 44.12-1  11.7       2.19 13.8 JS 
3,770 44.12-1 11.7 1.50 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS4-2-JS3-87-KA-6-KC-8-PI -70-JN-247-Lin-80-PA2-111-BS2-193-NS 2 PI -38-JN-11-KA-1-SS4-7-KC-7-JS3-263-Lin-92-PA2-235-NS-93-BS2 3 JN -13-PI -93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 GE -138-JN-11-PI -287-SS4-0-KA-9-JS3-10-KC-110-Lin-216-PA2-64-NS 5 PI -43-JN-247-GE-198-SS4-13-JS3-11-KC-2-Lin-8-KA 6 PI -38-JN