SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
2 3(14) Anders Carlsson 46.13 (Per Ivarsson 44.12)  starttid: 18.20.28 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.12-2  9.7      226  2.12-2  9.7       2.00 8.8 JS 
 2 33  655  6.05-2  9.3      881  8.17-1  9.4       5.55 9.0 NS 
 3 34  234  3.13-3  13.7     1,115 11.30-2  10.3       2.56 12.5 JS 
 4 39  621  8.43-3  14.0 0.40  1,736 20.13-2  11.6       7.52 12.7 PI 
 5 38  796  9.48-5  12.3 2.20  2,532 30.01-3  11.9       7.17 9.1 PI 
 6 37 1,070 12.33-2  11.7     3,602 42.34-3  11.8       12.28 11.7 Lin
Mål    168  3.39-13 21.7     3,770 46.13-3  12.3   +BS21  2.19 13.8 JS 
3,770 46.13-3 12.3 3.00 40.47 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JS -297-AC 2 JS -281-AC 3 JN -13-PI-93-KA-4-KC-16-SS4-9-JS3-207-Lin-129-PA2-161-NS-238-BS2-291-JS-298-AC 4 BS2-146-JS-162-AC 5 BS2-170-AC 6 BS2-57-AC