Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 2(23) Daniel Netz 65.35 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.05.45 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  4.04-1  5.6      720  4.04-1  5.6       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.39-2  5.5     1,020  5.43-2  5.6       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.18-4  9.0 0.20  1,610 11.01-1  6.8       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  3.53-3  8.3     2,080 14.54-1  7.2   +Jer1  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  5.23-2  7.5     2,800 20.17-2  7.2       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  2.48-2  5.8     3,280 23.05-2  7.0       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  3.45-3  10.1     3,650 26.50-2  7.4       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.21-6  15.7     3,800 29.11-2  7.7       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  2.57-1  8.0     4,170 32.08-2  7.7       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.40-5  7.9 0.10  4,380 33.48-2  7.7       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 11.57-3  18.1 3.30  5,460 45.45-2  8.4       6.43 10.2 DA 
13 49  560  6.40-5  11.9 1.10  6,020 52.25-2  8.7   +Tom1  4.28 8.0 JG2
14 50  170  1.34-3  9.2     6,190 53.59-2  8.7   -DA 2  1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.09-7  8.6 0.50  6,670 58.08-2  8.7       3.08 6.5 Tom
16 61  230  1.48-3  7.8     6,900 59.56-2  8.7       1.34 6.8 Tom
17 62  580  4.34-2  7.9     7,480 64.30-2  8.6   +TA31  4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.05-1  4.7     7,710 65.35-2  8.5       1.05 4.7 DN 
7,710 65.35-2 8.5 6.00 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DN -57-PS-32-PI-28-IW-37-JS 2 3 RE -14-Kar-2-JG2-87-Jer-7-SA-41-DN 4 DN -7-Jer-45-Kar 5 DN -66-Jer-16-Emi-71-JS-79-Tom 6 7 TG -41-JG2-17-TJ-77-JÅ2-29-DN 8 TJ -6-JG2-14-TG-71-JÅ2-34-DN 9 DN -16-JÅ2 10 DN -18-JÅ2 11 12 DN -72-Tom-14-TJ 13 DA -61-DN -8-Tom-17-TJ 14 DA -3-DN -5-Tom-39-TJ 15 DA -3-Tom-56-DN -35-TJ 16 Tom-6-DA-64-DN -77-TJ 17 Tom-67-DA-27-DN -8-TA3