Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L Utg(23) Tomas Asplund (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.08.06 Utg:42,43.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  7.23-16 10.3      720  7.23-16 10.3       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  3.43-23 12.4 0.20  1,020 11.06-18 10.9       1.34 5.2 Tom
 3 33  590 11.47-22 20.0     1,610 22.53-20 14.2       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  9.35-23 20.4     2,080 32.28-22 15.6       3.36 7.7 JG2
 5 35  720 15.41-20 21.8     2,800 48.09-21 17.2       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  5.59-20 12.5     3,280 54.08-21 16.5       2.43 5.7 Tom
 7 42  370             3,650               3.00 8.1 Tom
 8 43  150             3,800               1.42 11.3 Tom
 9 44  370             4,170               2.57 8.0 DN 
10 46  210             4,380               1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660             5,460               6.43 10.2 DA 
13 49  560             6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170             6,190               1.31 8.9 Tom
15 54  480             6,670               3.08 6.5 Tom
16 61  230             6,900               1.34 6.8 Tom
17 62  580  8.09-13 14.1     7,480           -DN 1  4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.36-13  7.0     7,710               1.05 4.7 DN 
7,710 63.53-14 8.3 0.20 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tom-67-DA-27-DN-8-TA3