Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L Fel(23) Jonas Gustavsson (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 17.59.09 Fel: 62 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.50-19 12.3 4.10   720  8.50-19 12.3       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.57-9  6.5 0.10  1,020 10.47-17 10.6       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  4.35-1  7.8     1,610 15.22-12  9.5   -RE 2  4.35 7.8 JG2
 4 34  470  3.36-1  7.7     2,080 18.58-9  9.1   -RE 1  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  5.32-4  7.7 0.20  2,800 24.30-5  8.8       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.24-6  7.1 0.20  3,280 27.54-5  8.5   +AA21  2.43 5.7 Tom
 7 42  370  3.29-2  9.4     3,650 31.23-3  8.6       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.25-7  16.1 0.30  3,800 33.48-3  8.9   -TJ 2  1.42 11.3 Tom
 9 44  370  2.59-2  8.1     4,170 36.47-3  8.8   +TJ 1  2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.35-4  7.5     4,380 38.22-3  8.8       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 12.11-4  18.5 4.20  5,460               6.43 10.2 DA 
13 49  560  4.28-1  8.0     6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170  1.32-2  9.0     6,190               1.31 8.9 Tom
15 54  480  3.18-3  6.9     6,670               3.08 6.5 Tom
16 61  230  2.02-5  8.8 0.30  6,900               1.34 6.8 Tom
17 62  580             7,480               4.10 7.2 Tom
Mål    230  5.31-18 24.0     7,710               1.05 4.7 DN 
7,710 67.24-10 8.7 10.20 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RE -36-JG2 2 RE -43-JG2 3 RE -14-Kar-2-JG2-87-Jer-7-SA-41-DN 4 RE -15-JG2 5 AA2-17-TJ-12-JÅ2-30-JG2 6 TJ -2-JÅ2-27-JG2-13-AA2 7 TG -41-JG2-17-TJ-77-JÅ2-29-DN 8 TJ -6-JG2-14-TG-71-JÅ2-34-DN 9 DA -31-Jh-74-JG2-15-TJ 10 DA -51-Jh-55-JG2-27-TJ 11 12 DA -65-JG2-16-Jh 13 14 15 16 17