Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 4(23) Daniel Axelsson 81.22 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 17.49.37 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.40-13  7.9 1.30   720  5.40-13  7.9       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.47-4  5.9 0.10  1,020  7.27-10  7.3       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.27-7  9.2     1,610 12.54-6  8.0   +SS 1  4.35 7.8 JG2
 4 34  470  5.42-13 12.1 1.30  2,080 18.36-8  8.9   +TG 3  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  5.59-5  8.3     2,800 24.35-6  8.8   -Jh 1  5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.32-8  7.4 0.40  3,280 28.07-6  8.6   +Jh 1  2.43 5.7 Tom
 7 42  370  8.05-14 21.8 5.00  3,650 36.12-7  9.9       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  4.01-14 26.8 2.20  3,800 40.13-7  10.6       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  4.21-11 11.8 1.20  4,170 44.34-8  10.7       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.34-2  7.5     4,380 46.08-8  10.5       1.23 6.6 Tom
11 47  420  6.09-1  14.6     4,800 52.17-1  10.9       6.09 14.6 DA 
12 48  660  6.43-1  10.2     5,460 59.00-4  10.8       6.43 10.2 DA 
13 49  560  8.32-7  15.2 4.00  6,020 67.32-3  11.2       4.28 8.0 JG2
14 50  170  2.32-8  14.9 1.00  6,190 70.04-5  11.3   +DN 2  1.31 8.9 Tom
15 54  480  3.13-2  6.7     6,670 73.17-4  11.0   +Tom1  3.08 6.5 Tom
16 61  230  1.43-2  7.5     6,900 75.00-4  10.9   -Tom1  1.34 6.8 Tom
17 62  580  5.11-5  8.9 0.20  7,480 80.11-4  10.7       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.11-4  5.1     7,710 81.22-4  10.6       1.05 4.7 DN 
7,710 81.22-4 10.6 17.50 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jh -44-DA 2 Jh -42-DA 3 Jh -19-DA -9-SS 4 Jh -16-DA -6-TG-8-SS-15-Emi 5 Jh -10-DA 6 DA -4-Jh 7 8 9 DA -31-Jh-74-JG2-15-TJ 10 DA -51-Jh-55-JG2-27-TJ 11 12 DA -65-JG2-16-Jh 13 DA -61-DN-8-Tom-17-TJ 14 DA -3-DN-5-Tom-39-TJ 15 DA -3-Tom-56-DN-35-TJ 16 Tom-6-DA -64-DN-77-TJ 17 Tom-67-DA -27-DN-8-TA3