Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 1(23) Tommy Andersson 60.03 (tvåa Daniel Netz 65.35)  starttid: 18.09.46 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  4.08-2  5.7      720  4.08-2  5.7       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.34-1  5.2     1,020  5.42-1  5.6       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.24-5  9.2 0.40  1,610 11.06-2  6.9   -IW 2  4.35 7.8 JG2
 4 34  470  3.58-5  8.4 0.20  2,080 15.04-2  7.2       3.36 7.7 JG2
 5 35  720  5.04-1  7.0     2,800 20.08-1  7.2       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  2.43-1  5.7     3,280 22.51-1  7.0       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  3.00-1  8.1     3,650 25.51-1  7.1       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  1.42-1  11.3     3,800 27.33-1  7.3       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.20-3  9.0 0.20  4,170 30.53-1  7.4       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.23-1  6.6     4,380 32.16-1  7.4       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 10.40-2  16.2 3.40  5,460 42.56-1  7.9   +TJ 1  6.43 10.2 DA 
13 49  560  5.36-2  10.0 1.00  6,020 48.32-1  8.1   -DN 1  4.28 8.0 JG2
14 50  170  1.31-1  8.9     6,190 50.03-1  8.1   -DA 2  1.31 8.9 Tom
15 54  480  3.08-1  6.5     6,670 53.11-1  8.0   -DA 1  3.08 6.5 Tom
16 61  230  1.34-1  6.8     6,900 54.45-1  7.9   +DA 1  1.34 6.8 Tom
17 62  580  4.10-1  7.2     7,480 58.55-1  7.9       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.08-2  4.9     7,710 60.03-1  7.8       1.05 4.7 DN 
7,710 60.03-1 7.8 6.00 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 PS -18-PI-35-IW-23-JS-73-Tom 3 PS -50-JS-86-IW-12-Tom-4-PI 4 PS -4-JS-56-SA-46-Tom-43-IW-17-PI 5 DN -66-Jer-16-Emi-71-JS-79-Tom 6 Jer-84-JS-19-Emi-25-Tom 7 8 9 10 11 12 DN -72-Tom-14-TJ 13 DA -61-DN-8-Tom-17-TJ 14 DA -3-DN-5-Tom-39-TJ 15 DA -3-Tom-56-DN-35-TJ 16 Tom-6-DA-64-DN-77-TJ 17 Tom-67-DA-27-DN-8-TA3