Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 5(23) Jerker Netz 84.17 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.00.14 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.18-9  7.4      720  5.18-9  7.4       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  2.03-11  6.8     1,020  7.21-8  7.2       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  8.23-18 14.2 2.40  1,610 15.44-14  9.8   +SA 1  4.35 7.8 JG2
 4 34  470  4.48-8  10.2 0.20  2,080 20.32-12  9.9   -DN 1  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  6.22-7  8.8     2,800 26.54-9  9.6       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.21-5  7.0     3,280 30.15-8  9.2       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  9.23-17 25.4 3.40  3,650 39.38-12 10.9   +Emi2  3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.05-3  13.9     3,800 41.43-9  11.0       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  4.06-9  11.1     4,170 45.49-9  11.0       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.45-7  8.3     4,380 47.34-9  10.9       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 12.59-5  19.7     5,460 60.33-5  11.1   -JS 1  6.43 10.2 DA 
13 49  560             6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170  8.58-9  52.7 6.00  6,190 69.31-4  11.2   +JS 1  1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.56-10 10.3 1.00  6,670 74.27-5  11.2   -JS 1  3.08 6.5 Tom
16 61  230  2.20-6  10.1     6,900 76.47-5  11.1   -JS 1  1.34 6.8 Tom
17 62  580  5.58-8  10.3 0.40  7,480 82.45-5  11.1       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.32-11  6.7     7,710 84.17-5  10.9       1.05 4.7 DN 
7,710 84.17-5 10.9 14.20 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Kar-42-Jer 3 RE -14-Kar-2-JG2-87-Jer-7-SA-41-DN 4 DN -7-Jer-45-Kar 5 DN -66-Jer-16-Emi-71-JS-79-Tom 6 Jer-84-JS-19-Emi-25-Tom 7 Jer-4-Emi-6-JS-31-PI 8 Jer-19-JS-69-Emi-12-PI 9 JS -19-Jer-84-PI 10 JS -30-Jer 11 12 JS -10-Jer-34-JÅ2 13 14 Jer-1-JS 15 JS -12-Jer-74-JÅ2 16 JS -8-Jer-45-JÅ2 17 AA2-40-JS-62-Jer