Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 3(23) Jesper Stenström 75.20 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.07.45 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  4.38-5  6.4      720  4.38-5  6.4       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.52-7  6.2     1,020  6.30-5  6.4       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  4.59-2  8.4     1,610 11.29-4  7.1       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  3.54-4  8.3     2,080 15.23-4  7.4   -PS 1  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  5.27-3  7.6     2,800 20.50-3  7.4       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.18-4  6.9     3,280 24.08-3  7.4       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  8.09-15 22.0 4.40  3,650 32.17-5  8.8   -Jer2  3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.14-4  14.9     3,800 34.31-4  9.1       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.28-5  9.4     4,170 37.59-4  9.1       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.34-2  7.5     4,380 39.33-4  9.0       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 13.19-6  20.2 5.30  5,460 52.52-3  9.7   +Jer1  6.43 10.2 DA 
13 49  560             6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170  9.09-10 53.8 7.20  6,190 62.01-3  10.0   -Jer1  1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.43-9  9.8 0.50  6,670 66.44-3  10.0   +Jer1  3.08 6.5 Tom
16 61  230  2.24-7  10.4 0.40  6,900 69.08-3  10.0   +Jer1  1.34 6.8 Tom
17 62  580  5.04-4  8.7 0.40  7,480 74.12-3  9.9       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.08-2  4.9     7,710 75.20-3  9.8       1.05 4.7 DN 
7,710 75.20-3 9.8 19.40 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DN -57-PS-32-PI-28-IW-37-JS 2 PS -18-PI-35-IW-23-JS -73-Tom 3 PS -50-JS -86-IW-12-Tom-4-PI 4 PS -4-JS -56-SA-46-Tom-43-IW-17-PI 5 DN -66-Jer-16-Emi-71-JS -79-Tom 6 Jer-84-JS -19-Emi-25-Tom 7 Jer-4-Emi-6-JS -31-PI 8 Jer-19-JS -69-Emi-12-PI 9 JS -19-Jer-84-PI 10 JS -30-Jer 11 12 JS -10-Jer-34-JÅ2 13 14 Jer-1-JS 15 JS -12-Jer-74-JÅ2 16 JS -8-Jer-45-JÅ2 17 AA2-40-JS -62-Jer