Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 9(23) Jan Åke Söreklev 92.58 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 17.53.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.07-7  7.1      720  5.07-7  7.1   -TJ 2  4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.54-8  6.3     1,020  7.01-6  6.9   +TJ 1  1.34 5.2 Tom
 3 33  590 10.04-21 17.1 3.50  1,610 17.05-16 10.6       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  4.52-9  10.4     2,080 21.57-14 10.6       3.36 7.7 JG2
 5 35  720  7.17-10 10.1 0.30  2,800 29.14-12 10.4   -TJ 1  5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.27-7  7.2     3,280 32.41-12 10.0   -TJ 1  2.43 5.7 Tom
 7 42  370  5.30-10 14.9 1.40  3,650 38.11-9  10.5       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.16-5  15.1     3,800 40.27-8  10.6       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.47-6  10.2     4,170 44.14-7  10.6       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.42-6  8.1     4,380 45.56-7  10.5       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 21.30-10 32.6 12.50  5,460 67.26-9  12.4       6.43 10.2 DA 
13 49  560  7.47-6  13.9 2.00  6,020 75.13-7  12.5       4.28 8.0 JG2
14 50  170  2.22-6  13.9 0.30  6,190 77.35-9  12.5       1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.25-8  9.2 0.30  6,670 82.00-9  12.3       3.08 6.5 Tom
16 61  230  1.51-4  8.0     6,900 83.51-9  12.2       1.34 6.8 Tom
17 62  580  7.04-11 12.2 1.30  7,480 90.55-9  12.2       4.10 7.2 Tom
Mål    230  2.03-16  8.9     7,710 92.58-9  12.1       1.05 4.7 DN 
7,710 92.58-9 12.1 23.20 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TJ -12-JÅ2-6-SA 2 JÅ2-13-TJ-72-SA 3 AA2-73-JÅ2 4 TJ -11-AA2-86-JÅ2 5 AA2-17-TJ-12-JÅ2-30-JG2 6 TJ -2-JÅ2-27-JG2-13-AA2 7 TG -41-JG2-17-TJ-77-JÅ2-29-DN 8 TJ -6-JG2-14-TG-71-JÅ2-34-DN 9 DN -16-JÅ2 10 DN -18-JÅ2 11 12 JS -10-Jer-34-JÅ2 13 14 15 JS -12-Jer-74-JÅ2 16 JS -8-Jer-45-JÅ2 17