Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L Utg(23) Peter Strömdal (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.04.45 Utg:48,50.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  6.01-15  8.4 0.20   720  6.01-15  8.4       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  2.13-14  7.4     1,020  8.14-15  8.1       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.25-6  9.2     1,610 13.39-8  8.5       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  4.40-7  9.9     2,080 18.19-7  8.8   +JS 1  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  9.13-17 12.8 2.40  2,800 27.32-11  9.8   +PI 2  5.04 7.0 Tom
 6 36  480  4.19-14  9.0 0.30  3,280 31.51-11  9.7       2.43 5.7 Tom
 7 42  370 13.17-18 35.9 9.00  3,650 45.08-14 12.4       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  3.16-9  21.8     3,800 48.24-13 12.7       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  4.10-10 11.3     4,170 52.34-13 12.6       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.56-12  9.2     4,380 54.30-13 12.4       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660             5,460               6.43 10.2 DA 
13 49  560             6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170             6,190               1.31 8.9 Tom
15 54  480             6,670               3.08 6.5 Tom
16 61  230             6,900               1.34 6.8 Tom
17 62  580 18.40-15 32.2 13.20  7,480               4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.29-10  6.4     7,710               1.05 4.7 DN 
7,710 74.39-19 9.7 25.50 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DN -57-PS -32-PI-28-IW-37-JS 2 PS -18-PI-35-IW-23-JS-73-Tom 3 PS -50-JS-86-IW-12-Tom-4-PI 4 PS -4-JS-56-SA-46-Tom-43-IW-17-PI 5 PS -8-PI-11-Kar-31-IW 6 PI -23-PS -56-Kar-9-IW 7 RE -41-PS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17