Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 7(23) Per Ivarsson 88.07 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.06.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.06-6  7.1      720  5.06-6  7.1       4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.59-10  6.6     1,020  7.05-7  6.9       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  7.39-15 13.0 1.40  1,610 14.44-10  9.2   -IW 2  4.35 7.8 JG2
 4 34  470  4.54-11 10.4     2,080 19.38-11  9.4       3.36 7.7 JG2
 5 35  720  6.35-8  9.1     2,800 26.13-7  9.4   -PS 2  5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.48-12  7.9     3,280 30.01-7  9.2       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  4.20-5  11.7     3,650 34.21-6  9.4       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  3.04-8  20.4 0.40  3,800 37.25-6  9.8   -Emi1  1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.50-7  10.4     4,170 41.15-6  9.9       2.57 8.0 DN 
10 46  210  2.13-13 10.6 0.20  4,380 43.28-6  9.9       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 21.53-11 33.2 12.10  5,460 65.21-8  12.0       6.43 10.2 DA 
13 49  560  6.17-4  11.2     6,020 71.38-5  11.9       4.28 8.0 JG2
14 50  170  2.16-5  13.3     6,190 73.54-7  11.9       1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.06-6  8.5     6,670 78.00-7  11.7       3.08 6.5 Tom
16 61  230  3.01-10 13.1 1.00  6,900 81.01-7  11.7       1.34 6.8 Tom
17 62  580  5.44-6  9.9     7,480 86.45-7  11.6       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.22-5  5.9     7,710 88.07-7  11.4       1.05 4.7 DN 
7,710 88.07-7 11.4 15.50 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DN -57-PS-32-PI -28-IW-37-JS 2 PS -18-PI -35-IW-23-JS-73-Tom 3 PS -50-JS-86-IW-12-Tom-4-PI 4 PS -4-JS-56-SA-46-Tom-43-IW-17-PI 5 PS -8-PI -11-Kar-31-IW 6 PI -23-PS-56-Kar-9-IW 7 Jer-4-Emi-6-JS-31-PI 8 Jer-19-JS-69-Emi-12-PI 9 JS -19-Jer-84-PI 10 11 12 13 14 15 16 17