Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 85(94) Anders Lövgärd OK Alehof 48.12 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 10.09  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.41-73 11.5      147  1.41-73 11.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.53-54  8.1      256  2.34-64 10.0       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.25-73  9.2      628  5.59-64  9.5       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.36-84 11.0      954  9.35-69 10.0       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  7.46-85 15.5 2.50  1,454 17.21-80 11.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  4.39-89 13.1 1.50  1,810 22.00-83 12.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.49-83  9.1 0.20  2,010 23.49-85 11.8   -MEn2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.01-58  6.8     2,160 24.50-84 11.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.13-77 10.2     2,377 27.03-83 11.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.12-71  8.5 0.20  2,754 30.15-84 11.0   +MLa1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  7.03-84 15.2 1.10  3,218 37.18-83 11.6   -PJa2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.46-65 10.0     3,394 39.04-83 11.5       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.37-74 12.4     3,605 41.41-82 11.6       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.38-74 10.2     4,061 46.19-85 11.4   -IBe1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.53-81  6.6     4,195 47.12-81 11.3       0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.00-87  4.3     4,429 48.12-81 10.9   +TJo2  0.39 2.8 ARa
4,429 48.12-85 10.9 6.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 ALö-15-MHo 3 MHo-25-ALö 4 5 6 MAa-20-ALö 7 MEn-8-ALö-7-MAa 8 MEn-21-ALö-26-MAa 9 10 ALö-9-MLa 11 PJa-3-MLa-9-ALö 12 PJa-8-MLa-20-ALö 13 14 RAn-20-IBe-4-ALö-29-TJo 15 IBe-0-RAn-20-ALö-20-TJo-6-PNo