Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 41(38) Jonna Gunnerek OK Klyftamo  3.34 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.34 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.52-11  9.3      200  1.52-12  9.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210 10.00-37 47.6 7.30   410 11.52-40 28.9   -KS51  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 17.24-36 29.9 8.40   992 29.16-41 29.5   -CB32  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.19-30 15.6 1.00  1,269 33.35-41 26.5       2.29 9.0 HS3
 5 95  389 12.50-38 33.0 8.10  1,658 46.25-41 28.0   +MB42  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.11-11 13.5     1,820 48.36-41 26.7       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.45-29 14.2 0.20  1,943 50.21-41 25.9       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.25-10 14.5     2,041 51.46-41 25.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.14-29 17.9 1.50  2,334 57.00-41 24.4       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.50-32 15.0 0.30  2,456 58.50-41 24.0       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.54-20 12.3 0.10  2,529 59.44-41 23.6       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.19-22 13.2 0.20  2,705 62.03-41 22.9       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.07-19  9.3     2,825 63.10-41 22.4       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.24-1  3.5     2,940 63.34-40 21.6       0.24 3.5 HA2
2,940 3.34-41 1.2 28.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 SS5-19-KS5-8-JG3 3 CB3-9-JW4-10-JG3 4 5 JG3-2-MB4-12-MO2 6 7 8 9 10 11 12 JW4-30-JG3 13 JW4-30-JG3