Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 14(38) Charlotta Berggren Ljungskile FK 41.44 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.44 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  3.24-36 17.0 1.20   200  3.24-39 17.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.16-4  10.8      410  5.40-22 13.8       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 13.17-32 22.8 5.20   992 18.57-30 19.1   +JW42  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.13-11 11.6     1,269 22.10-27 17.5   -EN 2  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.32-14 14.2 1.20  1,658 27.42-22 16.7       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.36-17 16.0 0.40  1,820 30.18-22 16.6       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.38-26 13.3 0.20  1,943 31.56-20 16.4       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.10-2  11.9     2,041 33.06-19 16.2       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.26-14 11.7 0.20  2,334 36.32-17 15.7   +SS42  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.12-15  9.8     2,456 37.44-16 15.4   +SS41  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.44-13 10.0     2,529 38.28-16 15.2   -SS41  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.54-14 10.8 0.10  2,705 40.22-14 14.9   -SS42  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.55-4  7.6     2,825 41.17-14 14.6   +SS42  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 41.44-14 14.2   +SS42  0.24 3.5 HA2
2,940 41.44-14 14.2 9.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 CB3-9-JW4-10-JG3 4 EN -6-CB3-15-JW4 5 CB3-26-JW4-4-EN 6 7 8 9 CB3-10-SS4-5-MPR 10 CB3-2-SS4 11 SS4-1-CB3 12 SS4-1-Yvo-2-CB3 13 CB3-3-SS4-10-Yvo