Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 1(38) Hanna Axelsson OK Skogshjortarna 28.27 (tvåa Hanna Axelsson OK S 28.27)  starttid: 10.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.24-1  7.0      200  1.24-1  7.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  1.53-1  9.0      410  3.17-1  8.0   +LD 1  1.53 9.0 HA2
 3 84  582  7.00-2  12.0      992 10.17-1  10.4       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.39-4  9.6     1,269 12.56-1  10.2       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.21-5  11.2 0.50  1,658 17.17-1  10.4       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.38-1  10.1     1,820 18.55-1  10.4       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.04-1  8.7     1,943 19.59-1  10.3       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.15-6  12.8     2,041 21.14-1  10.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.44-3  9.3     2,334 23.58-1  10.3       2.32 8.6 LL7
10 72  122  0.57-1  7.8     2,456 24.55-1  10.1       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.36-3  8.2 0.10  2,529 25.31-1  10.1       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.38-6  9.3 0.10  2,705 27.09-1  10.0   +1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.54-3  7.5     2,825 28.03-1  9.9       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.24-1  3.5     2,940 28.27-1  9.7       0.24 3.5 HA2
2,940 28.27-1 9.7 1.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 HA2-5-LD 3 HA2-22-Lou 4 5 6 7 8 9 10 11 -23-HA2 12 HA2-7- 13 HA2-30-