Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 31(38) Sofie Östanbäck Fritsla VIK 49.05 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.02-19 10.2      200  2.02-21 10.2       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.39-31 22.1 2.00   410  6.41-32 16.3   -LL71  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 12.29-30 21.4 3.10   992 19.10-31 19.3       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.54-23 14.1 0.20  1,269 23.04-30 18.2       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.55-26 17.8 2.00  1,658 29.59-30 18.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  4.48-38 29.6 2.30  1,820 34.47-33 19.1       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.31-18 12.3     1,943 36.18-33 18.7       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.36-18 16.3     2,041 37.54-32 18.6       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.25-21 15.1 0.50  2,334 42.19-30 18.1       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.30-25 12.3     2,456 43.49-30 17.8       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.19-36 18.0 0.30  2,529 45.08-30 17.8       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.08-18 12.1     2,705 47.16-31 17.5   -HA21  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.17-33 10.7     2,825 48.33-31 17.2       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.32-32  4.6     2,940 49.05-30 16.7       0.24 3.5 HA2
2,940 49.05-31 16.7 11.20 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LL7-6- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -23-HA2 12 HA2-7- 13 HA2-30-