Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 6(38) Hanna Siven Ähtärin Urheilijat 34.29 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.56 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.44-9  8.7      200  1.44-10  8.7       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.55-13 13.9 0.50   410  4.39-10 11.3       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.08-14 15.7 2.00   992 13.47-11 13.9       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.29-1  9.0     1,269 16.16-9  12.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  3.44-2  9.6     1,658 20.00-6  12.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.52-7  11.5 0.10  1,820 21.52-5  12.0       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.32-19 12.5 0.20  1,943 23.24-5  12.0       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.31-15 15.5 0.20  2,041 24.55-5  12.2       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.19-20 14.7 1.40  2,334 29.14-6  12.5       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.11-14  9.7     2,456 30.25-6  12.4       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.38-5  8.7     2,529 31.03-6  12.3       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.55-15 10.9 0.20  2,705 32.58-6  12.2       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.04-14  8.9     2,825 34.02-6  12.0   -MPR1  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 34.29-6  11.7   -MPR1  0.24 3.5 HA2
2,940 34.29-6 11.7 5.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 MB4-18-HS3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EN -13-MPR-19-HS3 13 EN -25-MPR-14-HS3