Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 16(38) Lina Lindqvist FK Herkules 41.55 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.06 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.41-7  8.4 0.10   200  1.41-8  8.4       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.54-12 13.8 1.00   410  4.35-8  11.2   +1  1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.50-19 16.9 3.00   992 14.25-15 14.5   +AV21  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.48-7  10.1     1,269 17.13-10 13.6   -AV21  2.29 9.0 HS3
 5 95  389 12.46-36 32.8 9.10  1,658 29.59-30 18.1   -AV21  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.41-2  10.4     1,820 31.40-26 17.4   +AV21  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.32-19 12.5 0.30  1,943 33.12-24 17.1   +AV21  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.54-28 19.4 0.40  2,041 35.06-23 17.2   +AV21  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.32-1  8.6     2,334 37.38-21 16.1   +AV21  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.01-2  8.3     2,456 38.39-20 15.7   +AV21  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.30-1  6.8     2,529 39.09-19 15.5   +AV21  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.29-1  8.4     2,705 40.38-16 15.0   +AV21  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.53-2  7.4     2,825 41.31-16 14.7   +AV21  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.24-1  3.5     2,940 41.55-16 14.3   +AV21  0.24 3.5 HA2
2,940 41.55-16 14.3 14.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LL7-6- 3 LL7-5-AV2 4 AV2-3-LL7 5 AV2-3-LL7 6 LL7-1-AV2 7 LL7-5-AV2 8 LL7-1-AV2 9 LL7-2-AV2 10 LL7-4-AV2 11 LL7-7-AV2 12 LL7-7-AV2 13 LL7-9-AV2