Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 11(38) Anna Vidmark IF Hagen 40.04 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.08 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.34-3  7.8      200  1.34-4  7.8       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.14-3  10.6 0.20   410  3.48-4  9.3       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.42-9  14.9 2.00   992 12.30-5  12.6   -LL71  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.40-5  9.6     1,269 15.10-5  12.0   +LL71  2.29 9.0 HS3
 5 95  389 12.46-36 32.8 9.10  1,658 27.56-23 16.8   +LL71  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.45-4  10.8     1,820 29.41-19 16.3   -LL71  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.36-23 13.0 0.30  1,943 31.17-18 16.1   -LL71  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.50-25 18.7 0.40  2,041 33.07-20 16.2   -LL71  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.33-2  8.7     2,334 35.40-12 15.3   -LL71  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.03-3  8.6     2,456 36.43-12 14.9   -LL71  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.33-2  7.5     2,529 37.16-12 14.7   -LL71  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.29-1  8.4     2,705 38.45-11 14.3   -LL71  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.55-4  7.6     2,825 39.40-11 14.0   -LL71  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.24-1  3.5     2,940 40.04-11 13.6   -LL71  0.24 3.5 HA2
2,940 40.04-11 13.6 12.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LL7-5-AV2 4 AV2-3-LL7 5 AV2-3-LL7 6 LL7-1-AV2 7 LL7-5-AV2 8 LL7-1-AV2 9 LL7-2-AV2 10 LL7-4-AV2 11 LL7-7-AV2 12 LL7-7-AV2 13 LL7-9-AV2