Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 5(38) Lina Larsson Vänersborgs SK 33.29 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.28 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.24-30 12.0 0.40   200  2.24-32 12.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.55-23 18.7 2.00   410  6.19-29 15.4       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  6.34-1  11.3      992 12.53-8  13.0   -LD 1  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.32-2  9.1     1,269 15.25-6  12.1       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  3.28-1  8.9     1,658 18.53-2  11.4       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.57-35 24.4 2.20  1,820 22.50-7  12.5   +Lou1  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.12-5  9.8 0.10  1,943 24.02-6  12.4   +Lou1  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.16-7  12.9 0.10  2,041 25.18-6  12.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.07-9  10.6 0.30  2,334 28.25-5  12.2   -LM41  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.03-3  8.6     2,456 29.28-5  12.0   +LM41  0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.02-29 14.2 0.20  2,529 30.30-5  12.1   -LM41  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.29-1  8.4     2,705 31.59-5  11.8   +LM41  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.03-12  8.8     2,825 33.02-5  11.7   +LM41  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 33.29-5  11.4   +LM41  0.24 3.5 HA2
2,940 33.29-5 11.4 6.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LD -2-LL5 4 5 6 LL5-4-Lou 7 LL5-12-Lou 8 9 LM4-12-LL5 10 LL5-4-LM4 11 LM4-3-LL5 12 LL5-2-LM4 13 LL5-2-LM4