Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 37(38) Louise Junkers Lerums SOK 54.37 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.09-25 10.7      200  2.09-27 10.7       1.24 7.0 HA2
 2 36  210 11.21-38 54.0 8.40   410 13.30-41 32.9       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.09-15 15.7      992 22.39-37 22.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.21-31 15.7 0.50  1,269 27.00-38 21.3       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  8.58-30 23.1 4.10  1,658 35.58-38 21.7       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.56-26 18.1 0.40  1,820 38.54-39 21.4   -LL51  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.20-9  10.8     1,943 40.14-38 20.7   -LL51  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.36-18 16.3     2,041 41.50-38 20.5       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.58-34 20.4 2.30  2,334 47.48-38 20.5       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.25-22 11.6     2,456 49.13-38 20.0       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.57-26 13.0 0.10  2,529 50.10-38 19.8       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.55-30 16.6 0.50  2,705 53.05-37 19.6   -CJ21  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.06-17  9.2     2,825 54.11-37 19.2   +CJ21  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.26-8  3.8     2,940 54.37-36 18.6   +CJ21  0.24 3.5 HA2
2,940 54.37-37 18.6 17.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 HA2-22-Lou 4 5 6 LL5-4-Lou 7 LL5-12-Lou 8 9 10 11 12 CJ2-12-Lou 13 Lou-2-CJ2