Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 33(38) Carolina Josefsson Vänersborgs SK 50.40 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.55-14  9.6      200  1.55-15  9.6       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  8.20-36 39.7 6.00   410 10.15-39 25.0   -LM41  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 10.41-23 18.4 2.30   992 20.56-36 21.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.20-13 12.0 0.20  1,269 24.16-33 19.1       2.29 9.0 HS3
 5 95  389 11.56-35 30.7 7.40  1,658 36.12-39 21.8       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.59-8  12.2     1,820 38.11-38 21.0   +LD 1  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.19-8  10.7     1,943 39.30-36 20.3       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.46-23 18.0 0.20  2,041 41.16-36 20.2       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.33-15 12.1 0.30  2,334 44.49-36 19.2       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.09-9  9.4     2,456 45.58-35 18.7       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.48-17 11.0 0.10  2,529 46.46-34 18.5       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.07-17 12.0 0.20  2,705 48.53-33 18.1   +Lou1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.20-35 11.1 0.10  2,825 50.13-33 17.8   -Lou1  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 50.40-32 17.2   -Lou1  0.24 3.5 HA2
2,940 50.40-33 17.2 18.00 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LM4-3-CJ2 3 4 5 CJ2-19-MA8 6 CJ2-14-LD 7 CJ2-28-LD 8 CJ2-25-LD 9 10 11 12 CJ2-12-Lou 13 Lou-2-CJ2