Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 34(38) Maria Alfredsson OK Gipen 50.53 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.17-29 11.4      200  2.17-31 11.4       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.53-22 18.5      410  6.10-27 15.0       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 11.30-26 19.8      992 17.40-25 17.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  6.42-38 24.2 1.30  1,269 24.22-34 19.2       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.09-18 15.8     1,658 30.31-33 18.4       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  4.28-37 27.6 1.10  1,820 34.59-34 19.2       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.48-31 14.6     1,943 36.47-34 18.9       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.53-27 19.2     2,041 38.40-33 18.9       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.48-33 19.8 0.30  2,334 44.28-34 19.1   -AA41  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.28-24 12.0     2,456 45.56-34 18.7   -AA41  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.54-20 12.3     2,529 46.50-35 18.5       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.40-29 15.2     2,705 49.30-35 18.3   +SS51  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.55-4  7.6     2,825 50.25-34 17.8   -SS51  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 50.53-33 17.3   -SS51  0.24 3.5 HA2
2,940 50.53-34 17.3 3.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 CJ2-19-MA8 6 7 8 9 AA4-12-MA8 10 AA4-10-MA8-24-SS5 11 AA4-17-MA8-18-SS5 12 MA8-6-SS5 13 SS5-0-MA8