Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 23(38) Agnes Abrahamsson Främmestads IK 45.23 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.30 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.02-19 10.2      200  2.02-21 10.2       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.59-25 19.0 1.20   410  6.01-25 14.7       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.15-16 15.9      992 15.16-17 15.4       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.30-15 12.6     1,269 18.46-16 14.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.21-20 16.3 1.30  1,658 25.07-15 15.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.59-28 18.4 0.40  1,820 28.06-14 15.4       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.45-29 14.2 0.10  1,943 29.51-13 15.4       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.30-12 15.3     2,041 31.21-13 15.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.55-26 16.8 1.20  2,334 36.16-16 15.5   +MA81  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.30-25 12.3 0.10  2,456 37.46-17 15.4   +MA81  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.47-16 10.7     2,529 38.33-17 15.2       0.30 6.8 LL7
12 64  176  5.18-37 30.1 3.10  2,705 43.51-23 16.2       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.07-19  9.3     2,825 44.58-23 15.9       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.25-6  3.6     2,940 45.23-23 15.4       0.24 3.5 HA2
2,940 45.23-23 15.4 8.20 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AA4-12-MA8 10 AA4-10-MA8-24-SS5 11 AA4-17-MA8-18-SS5 12 13