Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 4(38) Sofia Salomonsson Vänersborgs SK 32.49 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.40 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.30-2  7.5      200  1.30-2  7.5       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.55-23 18.7 1.50   410  5.25-17 13.2       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  7.19-3  12.6      992 12.44-7  12.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.55-8  10.5     1,269 15.39-7  12.3       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.28-6  11.5 0.40  1,658 20.07-7  12.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.42-3  10.5     1,820 21.49-4  12.0       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.11-4  9.6     1,943 23.00-4  11.8       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.08-1  11.6     2,041 24.08-4  11.8       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.02-8  10.4     2,334 27.10-4  11.6       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.10-12  9.6 0.10  2,456 28.20-4  11.5       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.48-17 11.0 0.20  2,529 29.08-4  11.5       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.28-24 14.0 0.50  2,705 31.36-4  11.7   -MA81  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.49-1  6.8     2,825 32.25-4  11.5   +MA81  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.24-1  3.5     2,940 32.49-4  11.2   +MA81  0.24 3.5 HA2
2,940 32.49-4 11.2 3.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 SS5-19-KS5-8-JG3 3 4 5 6 7 8 9 10 AA4-10-MA8-24-SS5 11 AA4-17-MA8-18-SS5 12 MA8-6-SS5 13 SS5-0-MA8