Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 3(38) Kristin Skaar Ryda SK 31.59 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.42 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.36-5  8.0      200  1.36-6  8.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.08-2  10.2      410  3.44-3  9.1   +JG31  1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.44-10 15.0 1.50   992 12.28-4  12.6       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.38-3  9.5     1,269 15.06-4  11.9       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.01-3  10.3 0.20  1,658 19.07-4  11.5       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.14-12 13.8 0.30  1,820 21.21-3  11.7       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.12-5  9.8     1,943 22.33-3  11.6       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.14-4  12.6     2,041 23.47-2  11.7       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.09-10 10.8 0.30  2,334 26.56-3  11.5       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.13-16 10.0 0.10  2,456 28.09-3  11.5       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.55-22 12.6 0.20  2,529 29.04-3  11.5       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.33-4  8.8     2,705 30.37-3  11.3       1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.55-4  7.6     2,825 31.32-3  11.2   -LD 1  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 31.59-3  10.9   +LD 1  0.24 3.5 HA2
2,940 31.59-3 10.9 3.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 SS5-19-KS5-8-JG3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LD -28-KS5 13 LD -7-KS5