Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 38(38) Lina Dahlberg Falköpings AIK 56.02 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.18 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  4.54-38 24.5 1.40   200  4.54-41 24.5       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.28-28 21.3 1.40   410  9.22-38 22.8   -HA21  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 13.29-34 23.2 4.00   992 22.51-38 23.0   +LL51  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.37-16 13.1     1,269 26.28-37 20.9       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.51-25 17.6 1.50  1,658 33.19-35 20.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.06-31 19.1 0.40  1,820 36.25-35 20.0   -CJ21  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.33-21 12.6     1,943 37.58-35 19.5       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.43-22 17.5     2,041 39.41-35 19.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.00-27 17.1 1.20  2,334 44.41-35 19.1       2.32 8.6 LL7
10 72  122  2.13-37 18.2     2,456 46.54-36 19.1       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.08-33 15.5     2,529 48.02-36 19.0       0.30 6.8 LL7
12 64  176  6.07-38 34.8 4.00  2,705 54.09-38 20.0       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.16-31 10.6     2,825 55.25-38 19.6   +KS51  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.37-36  5.4     2,940 56.02-37 19.1   -KS51  0.24 3.5 HA2
2,940 56.02-38 19.1 15.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 HA2-5-LD 3 LD -2-LL5 4 5 6 CJ2-14-LD 7 CJ2-28-LD 8 CJ2-25-LD 9 10 11 12 LD -28-KS5 13 LD -7-KS5