Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 12(38) Lina Mattsson OK Kåre 41.32 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.20 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.35-4  7.9      200  1.35-5  7.9       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.37-30 22.0 2.40   410  6.12-28 15.1   +CJ21  1.53 9.0 HA2
 3 84  582  7.27-4  12.8 0.40   992 13.39-10 13.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.49-20 13.8 1.20  1,269 17.28-11 13.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  7.21-27 18.9 3.50  1,658 24.49-14 15.0       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.40-18 16.5 1.00  1,820 27.29-13 15.1       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.10-2  9.5     1,943 28.39-10 14.7       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.10-2  11.9     2,041 29.49-10 14.6       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  6.24-35 21.8 3.50  2,334 36.13-15 15.5   +LL51  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.19-18 10.8 0.10  2,456 37.32-14 15.3   -LL51  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.55-22 12.6 0.20  2,529 38.27-15 15.2   +LL51  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.34-5  8.9     2,705 40.01-13 14.8   -LL51  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.03-12  8.8     2,825 41.04-12 14.5   -LL51  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 41.32-12 14.1   -LL51  0.24 3.5 HA2
2,940 41.32-12 14.1 13.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LM4-3-CJ2 3 4 5 6 7 8 9 LM4-12-LL5 10 LL5-4-LM4 11 LM4-3-LL5 12 LL5-2-LM4 13 LL5-2-LM4