Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 35(38) Malin Börjesson OK Alehof 51.41 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.50 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.31-32 12.6      200  2.31-35 12.6       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.31-19 16.7      410  6.02-26 14.7   +JS41  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 13.27-33 23.1 1.30   992 19.29-32 19.6       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.40-33 16.8     1,269 24.09-32 19.0       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.18-19 16.2     1,658 30.27-32 18.4   -JG32  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.07-32 19.2     1,820 33.34-31 18.4   +MO21  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.59-33 16.1     1,943 35.33-31 18.3   +MO21  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  2.01-32 20.6     2,041 37.34-31 18.4   +MO21  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.07-28 17.5 0.30  2,334 42.41-31 18.3       2.32 8.6 LL7
10 72  122  2.40-38 21.9 1.00  2,456 45.21-33 18.5   -Ida1  0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.04-31 14.6     2,529 46.25-33 18.4       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.57-31 16.8 0.20  2,705 49.22-34 18.3   -JS42  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.37-37 13.5 0.10  2,825 50.59-35 18.0       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.42-37  6.1     2,940 51.41-34 17.6       0.24 3.5 HA2
2,940 51.41-35 17.6 3.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MB4-11-JS4 3 MB4-18-HS3 4 5 JG3-2-MB4-12-MO2 6 MB4-12-MO2 7 MB4-7-MO2 8 MB4-7-MO2 9 MO2-26-MB4 10 Ida-7-MB4 11 Ida-26-MB4 12 JS4-9-MB4-10-Ida 13 JS4-24-Ida-22-MB4