Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 28(38) Johanna Stolt Vänersborgs SK 48.40 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.55-14  9.6 0.10   200  1.55-15  9.6       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.18-5  11.0      410  4.13-5  10.3   -MB41  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 14.11-35 24.4 6.10   992 18.24-28 18.5       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  2.40-5  9.6     1,269 21.04-20 16.6       2.29 9.0 HS3
 5 95  389 10.43-34 27.5 6.30  1,658 31.47-34 19.2       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.48-25 17.3 0.50  1,820 34.35-32 19.0       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.10-2  9.5     1,943 35.45-32 18.4       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  3.05-37 31.5 1.40  2,041 38.50-34 19.0       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.44-25 16.2 1.40  2,334 43.34-33 18.7       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.04-5  8.7     2,456 44.38-31 18.2       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.43-12  9.8 0.10  2,529 45.21-31 17.9       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.52-12 10.6     2,705 47.13-30 17.5   +MB42  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.00-10  8.3     2,825 48.13-28 17.1       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 48.40-27 16.6       0.24 3.5 HA2
2,940 48.40-28 16.6 17.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MB4-11-JS4 3 4 5 6 7 8 Ida-24-JS4 9 10 11 12 JS4-9-MB4-10-Ida 13 JS4-24-Ida-22-MB4